Skutečná levice je platforma usilující o vznik nové politické strany, která v České republice dlouhodobě chybí a která se nebude bát poukazovat na samou podstatu nedostatků současného socioekonomického systému. Zastáváme hodnoty demokracie a chceme důrazně prosazovat, aby si lidé byli skutečně rovni, žili v důstojných podmínkách, bránili krajinu proti bezohlednému byznysu a uchovali takovou společnost i pro budoucí generace. Proto je nutná výrazná změna!
Platforma vznikla v dubnu 2018 v reakci na nepřístojné chování takzvaných „levicových“ stran. V současné době sdružuje přibližně sto sedmdesát lidí z celé republiky, kterým jsou vlastní skutečné levicové hodnoty a stávajícímu marasmu nehodlají jen nečinně přihlížet.
Odmítáme přebírat praktiky současné vlády a jiných stran. Nechceme opakovat chyby těch, kteří sedí na centrále nebo v parlamentu naprosto odtržení od problémů běžných lidí. Naopak chceme pomáhat přímo tam, kde současný systém selhává, vést s lidmi společně boj za spravedlnost a zároveň prosadit systémové změny zákonů.
Jsme hnutím pro ty, kteří nezbohatli během nespravedlivé privatizace, a vydělávají si na život poctivou prací, nebo pro svůj věk nebo jiné omezení pracovat nemohou. Jsme hnutím pro ty, kteří se obávají další ekonomické krize, ztráty práce zdražování bydlení, politiky škrtů a nesmyslného osekávání sociálního státu, a zhoršování prostředí, v němž žijeme. Jsme hnutím pro ty, kteří nesouhlasí s nespravedlivým uspořádáním společnosti. Chceme, aby byl každý spravedlivě odměňován za hodnoty, které svou prací vytvoří – toto rovné právo nerovnost sice neodstraní, ale aspoň sníží.
Jedině společně dokážeme systém změnit na spravedlivý a udržitelný pro lidi i zvířata a planetu. Přidejte se k nám!