Když před třiceti lety vyšly davy lidí do ulic, aby požadovaly svobodu, demokracii a dodržování lidských práv, byla to doba velkých nadějí a ohromné euforie. Hroutil se byrokratický autoritářský režim, jenž sliboval spravedlivou a plně rozvinutou socialistickou společnost, ale proměnil se v utiskující a otupující svěrací kazajku. Mnozí z těch, kteří tehdy v ulicích zvonili klíčemi, očekávali, že se jim konečně otevře možnost svobodně si plnit své sny a naplno rozvíjet svůj život. Odlesky tohoto očekávání jsou dodnes zachyceny v dobových fotografiích, filmových snímcích, vzpomínkách pamětníků a dalších pramenech. Ve stejných pramenech, které pravidelně využívají politické a ekonomické elity ke každoroční mediální oslavě, jež nám má vštípit, jak krásně a bohatě si nyní žijeme.
Problémem těchto mediálních a pouličních oslav (které jsou pro současný režim mafiánského kapitalismu tím, čím byly pro minulý režim oslavy vítězství nad fašismem) je, že nesdělují celou pravdu. Zatajují pocity a osudy statisíců, možná milionů obyvatel této země, kterým listopad 1989 nic z výše zmíněného nepřinesl. Jejich očekávání a naděje nebyly naplněny. Jejich revoluce byla ukradena a zrazena.
Pojďme společně najít způsob, jak tyto křivdy napravit. Připojte se k nám 17. listopadu ve 14:00 na Náměstí republiky.
Kdo jsme?
Skutečná levice je platforma usilující o vznik nového politického hnutí, které v České republice dlouhodobě chybí a které se nebude bát poukazovat na samou podstatu nedostatků současného socioekonomického systému. Zastáváme hodnoty demokracie a chceme důrazně prosazovat, aby si lidé byli skutečně rovni, žili v důstojných podmínkách, bránili krajinu proti bezohlednému byznysu a uchovali takovou společnost i pro budoucí generace. Proto je nutná výrazná změna!
Platforma vznikla v dubnu 2018 v reakci na nepřístojné chování takzvaných „levicových“ stran. V současné době sdružuje přibližně sto sedmdesát lidí z celé republiky, kterým jsou vlastní skutečné levicové hodnoty a nehodlají stávajícímu marasmu jen nečinně přihlížet.
Odmítáme přebírat praktiky současné vlády a jiných stran. Nechceme opakovat chyby těch, kteří sedí na centrále nebo v parlamentu naprosto odtržení od problémů běžných lidí. Naopak chceme pomáhat přímo tam, kde současný systém selhává, vést s lidmi společně boj za spravedlnost a zároveň prosadit systémové změny zákonů. Ať už jde o nájemníky, které chce vystěhovat vypočítavý vlastník bytů, o vykořisťované zaměstnance, nebo o obyvatele, kterým nedaleký podnik ničí zdraví, Skutečná levice se postaví za všechny!
Jedině společně dokážeme systém změnit na spravedlivý a udržitelný pro lidi i zvířata a planetu. Přidejte se k nám!